SONEBO · EN BY I KINDA

Naturen

Människorna har alltid levat under hot, från vilda djur, hungernöd, pest, krig och atombomber till
de senaste decenniernas oroväckande klimatförändringar. Katastrofer har inträffat och efter kortare eller längre tid har de drabbade områdena återhämtat sig. Det nuvarande klimathotet är globalt och ingen vet om någon återhämtning kommer att ske.

Sommarpratare 2015 var bl.a. professorn i miljö-
vetenskap Johan Rockström. Han varnade i sitt program för konsekvenserna om vi inte tar miljö-
frågan på allvar. Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Vi har redan en global krissituation, men en omställning till en hållbar välfärd är fortfarande är möjlig, anser Rockström. Enligt någon expert har vi 15 år på oss innan vi når en punkt då den kastrofala utvecklingen inte längre går att vända.

Det finns fortfarande en del personer som anser att temperaturhöjningen inte orsakas av människor. En republikan i USA hävdade hösten 2015 med stort eftertryck att det var den största lögn han hört. Han kanske hade intressen i oljeindustrin. Marknaden har sin egen sanning, liksom politiken.

Den 12 december 2015 avslutades efter nästan två veckors förhandlingar ett globalt klimatmöte i Paris, där många betydande statsmän och kvinnor deltog. Resultatet blev ett avtal som ska leda till slutet på användning av fossil energi. Vad som kommer i stället är oklart. Temperaturmålet innebär att man ska sträva efter 1,5 graders uppvärmning mot tidigare 2 grader. Utsläppen av växthusgaser ska minska, men det finns inga siffror om i vilken takt och när man ska ha nått nära noll.

Från 2020 ska 100 miljarder dollar avsättas för åtgärder i utvecklingsländerna. Trots en hel del oklarheter kallar Johan Rockström avtalet för en vändpunkt.

Den svenska riksdagen röstade i juni 2010 igenom ett beslut om att fortsätta med kärnkraft. Det var bara två rösters marginal. Många blev säkert nöjda med beslutet, dvs de som anser att kärnkraft är en ren och billig energi, bra för klimatet och jobben. Den 11 mars 2011 inträffade i Japan en svår jordbävning som följdes av en förödande tsunami. Senare kom flera skalv. Detta ledde till kastrofala skador på kärnkraftsanläggningar i Fukushima, vars effekter på lång sikt ännu inte går att veta.

Kärnkraft är inte farligt i Sverige som inte har jordbävningar, vill många tro. Då väljer man att bortse från uranbrytningens nedsmutsning av miljön, risk för slarv och attentat och att det fortfarande saknas en säker metod för att förvara avfallet i hundratusentals år. "Après nous la déluge" är vad som gäller. Hotet att "syndafloden" kan drabba jordens nu levande barn eller kommande generationers barnbarn vill man inte tänka på. Tyskland ska helt avveckla sin kärnkraft. Varför skulle inte Sverige också kunna klara det?

Vad sa Hildegard?

Text och bilder av AK Lindström — Uppdaterad 2015-12-21