SONEBO · EN BY I KINDA

Ur Sonebos historia

Namnet Sonebo är känt i skrift sedan 1430. Stav-
ningen har varierat. En bybo ville stava Sånebo (enligt uttalet) och namnet skulle syfta på jordbrukets sådd. På 50-talet skojade vi barn om att namnet syftade på en so = sugga, eftersom det finns ett ställe i byn som heter Galtebo. Historiker tror att grunden är mansnamnet Sone = Sune.

Det är dokumenterat att det fanns en by 1430, men stenåldersgravar visar att trakten måste ha varit bebodd långt tidigare. Frälsegårdarna förekommer redan 1648 i en bouppteckning. Storskiftet genom-
fördes 1793 och då klargjordes vilka marker som tillhörde frälsegårdarna respektive skattegårdarna. Även gränserna mot Rimforsa, Hallstad, Labbemåla, Törnevik och Krogsfall fastställdes.

Vid slutet av 1700-talet fanns i byn ett hemmanstal frälsegårdar och ett hemman skattegårdar. Frälse-
gårdarna tillhörde greve Falkenberg som ägde Brokind och Skedevi. Skatt eller arrende betalades till Skedevi mest som dagsverken. Skattegårdarna betalade skatt till staten.

Falkenberg sålde gårdarna i Sonebo i början av 1800-talet och då var det två frälsegårdar mot tidigare fyra. Alla skatteböndernas hus (fyra gårdar) låg i Skatte-
gårdens trädgård och frälseböndernas hus låg i frälsegårdens trädgård. Man kan undra hur det var att leva så tätt. Det fanns en del gamla hus med torvtak kvar till 1920 då den nuvarande mangårdsbyggnaden i Skattegården uppfördes.

Laga skiftet började i Sonebo 1858. En hel del förändringar hade skett efter arvskiften och gårdarna
var mer uppdelade. Galtebo och Klinga hade tillkommit. Efter skiftet fanns fyra skattegårdar som motsvarade nuvarande Sörgården, Skattegården, den så kallade Stenbergsgården och Kullen. Frälsegårdarna var den ursprungliga Frälsegården, Klinga, Galtebo, Gärdet och Gammelsbo. Det tog 14 år innan laga skiftet var klart.

År 1835 var folkmängden i byn 197 personer. Drygt hundra år senare år 1976 var den bofasta befolkningen 30 - 40 personer. År 2006 var antalet bofasta ca 30. Under andra hälften av 1900-talet har många torp och gårdar blivit fritidsbostäder.

Text och bilder av AK Lindström — Uppdaterad 2010-06-29